Proizvođač vaga Ohaus je predstavio poboljšanu liniju "Pioneer" ekonomičnih vaga za laboratoriju. Uz poboljšane analitičke i precizne vage, predstavljeni su i modeli polu-mikro vaga rezolucije 0,01mg. Vage su dobile nove dvoredne ekrane. Ekran je podeljen na dva dela gde veći, gornji deo služi za prikazivanje izmerenih vrednosti i pojedinih sadržaja menija vage a manji, donji deo služi za prikaz uputstava za rad sa aplikacijama kao i informacija o merenju i pomoćnih informacija. Najveće unapređenje je dobila serija analitičkih vaga u vidu sistema za uklanjanje statičkog elektriciteta sa ruke korisnika kao i sa predmeta u kojima se vrši merenje ali i pribora za rad. Pogledajte nove modele ovde.