Product was successfully added to your shopping cart.

Lab-Set doo, Novi Sad je registrovan 1999. godine kao društvo sa ograničenom odgovornošću.
Od samog početka smo bili specijalizovani za prodaju laboratorijskog potrošnog materijala, proizvoda od stakla za laboratorije kao i laboratorijskih aparata.

Ponuda je vremenom rasla i tokom 2002. godine smo počeli sa preorijentacijom na laboratorijske aparate i iste godine uvrstili u ponudu opremu proizvođača Dionex (jonski hromatografi), Hamilton (oprema za manipulaciju tečnostima), Biochrome (spektrofotometri), Biometra (Termosajkleri, elektroforeze, napajanja i ostala oprema za biohemiju). Početkom 2003. god. smo postali zastupnici kompanije Gilson (automatske pipete i pribor za manipulaciju tečnostima) i napustili Hamilton-ov program.

Narednih par godina su bile proboj na tržište, povećanje broja klijenata i povećanje prometa. Ubrzo smo počeli saradnju sa američkom kompanijom Labconco (aparati za prečišćavanje vode, laminarne komore, sigurnosni kabineti...)

Pojavila se potreba da promenimo prostor i sedište firme tako da smo se 2006. godine preselili u objekat u vlasništvu firme u Radničkoj ulici u Novom Sadu gde se i danas nalazimo.

Tokom primetnog rasta poslovanja, desavali su se i razočaravajući trenutci. 2010. godine, Thermo Scientific kompanija je kupila Dionex. Ubrzo smo saznali ad Dionex kompanija neće više poslovati sa nama već da će se kompletna ponuda jonske hromatografije uvrstiti u ponudu Thermo Fischer partnera. Ostali smo bez jako važnog proizvođaća laboratorijske opreme. Stečeno iskustvo nam je pomoglo da vrlo brzo ponovo stanemo na noge i preorijentišemo na neki drugi prodajni program.

2012. godine smo postali zastupnik švajcarske kompanije Mettler Toledo i američke sestra-kompanije Rainin. Pojavila se potreba da promenimo prostor i sedište firme tako da smo se iste godine preselili u objekat u vlasništvu firme u Radničkoj ulici u Novom Sadu gde se i danas nalazimo. Od 2013. godine do danas smo započeli i saradnju sa drugim kompanijama iako je Mettler Toledo ostao kao primarni dobavljač i partner u poslovanju. Broj je rastao i još uvek postoje ambicije ka povećanju broja dobavljača i dobijanja ekskluzivnih ugovora.

Od 2013. godine do danas smo započeli i saradnju sa drugim kompanijama iako je Mettler Toledo ostao kao primarni dobavljač i partner u poslovanju. Broj je rastao i još uvek postoje ambicije ka povećanju broja dobavljača i dobijanja ekskluzivnih ugovora. Uspeli smo da u svoju ponudu uvrstimo ne samo opštu laboratorijsku opremu već i specifične instrumente. Zahvaljujući jako velikom iskustvu na polju laboratorijskih vaga, bilo tehničkih ili analitičkih, spektrofotometara, automatskih titratora, refraktometara i denzitometara, instrumenata za tačku topljenja, DSC - diferencijalnih kalorimetrijskih skenera, TGA - termogravimetrijskog analizatora, svojim klijentima možemo ponuditi stručnost i pomoć u raznim tehnikama koje se rade spomenutim instrumentima. Uz odličnu ponudu opštih laboratorijskih aparata, svojim klijentima možemo ponuditi i kompletna rešenja i ponudu potrebnih sredstava za pripremu i čuvanje uzoraka.

Paraleleno sa laboratorijama, radili smo i na povećanju broja instrumenata i aparata za "On-Line" merenja za potrebe raznih procesa i industrije. Posebno razvijana saradnja sa domaćim i stranim kompanijama čija je delatnost petrohemija nam je pomogla da se razvijamao i u ovom pravcu. U početku je to bila ponuda posebnih softvera koji se najviše koriste u procesu rotacionog bušenja a nešto kasnije i razni senzori za akviziciju podataka tokom procesa. Početak saradnje sa kompanijom Advantech nam je omogućila da svoju ponudu zaokružimo raznim automatskim sistemima za prikupljanje i obradu podataka u procesu i industriji.

Beenectar kao poseban departman preduzeća je posebno razvijan. Ideja je bila da zajedno sa partnerima iz Grčke razvijemo posebnu vrstu poklopaca za košnice. Proizvod je usavršavan godinama i konačno smo počeli sa distribucijom tokom 2014. godine. Iste godine, započeli smo največi projekat do sada. U pitanju su voćnjaci i poljoprivredna oprema za voćnjake. Vlasnici smo nekoliko voćnjaka i zasada.

Danas je preduzeće potpuno opremljeno i tehnički i kadrovski. Tokom godina smo ulagali u opremu koju koristimo kao demo i referentnu opremu kako bi svojim klijentima pružili što bolje usluge. Zaposleni iz prodaje i servisa su redovno bili na pohađanju kurseva i obuka kod partnera i dobavljača u njihovim centrima za obuku. Nosioci su jako velikog broja sertifikata i ovlašćenja za obavljanje servisa, inicijalnih kvalifikacija i rekvalifikacija, sertifikacija, etaloniranja ali i drugih vrsta usluga poput dijagnostike, konsultacija i drugih.

Kada se prvi put pojavila potreba za uvođenje sistema menadžmenta kvaliteta nismo oklevali, sertifikovali smo svoj sistem u skladu sa zahtevima SRPS ISO 9001. Danas smo vlasnici sertifikata izdatog od švajcarskog SGS-a.

Tekuća, 2016. god. je pokazala da moramo raditi na modernizaciji našeg web sajta. Postalo je teško da u kratkom vremenskom periodu prilikom redovnih poseta klijentima, iste informišemo o našoj ponudi instrumenata i usluga. Uložen je veliki trud kako bi nastao sveobuhvatan sajt koji bi objedinio sve departmane preduzeća i istovremeno da poseduje fleksibilan katalog aparata koji ubraja preko 1200 instrumenata i prateće opreme.

Naš osnovni naš cilj je da kupcima i klijentima pružimo u svakom momentu što više za uloženi novac, ceneći njihovo vreme i veru u nas. Zauzvrat stičemo stalne klijente, partnere i saradnike. Za sada smo u tome uspeli, a nastojaćemo da tako ostane i u narednim godinama.