Product was successfully added to your shopping cart.

Sa ove stranice možete preuzeti dokumenta o našoj firmi.

 

Kontakt podaci i podaci za identifikaciju - Dokument sadrži osnovne podatke o firmi, broj PIB-a, matični broj, brojeve tekućih računa i sl.

 

Rešenje o upisu u registar ponuđača - Preuzmite dokument kojim se dokazuje da je Lab-Set doo, Novi Sad upisan kao ponuđač u Registru ponuđača koji vodi Agencija za privredne registre.

 

Potvrda o izvršenom evidentiranju za PDV - Dokument je izdat od strane Ministartstva finansija odnosno poreske uprave.

 

Osnivački akt - Osnivački akt Lab-Seta koji se odnosi na članove Društva, pravnu formu, poslovno ime, sedište, pečat, zastupnike itd.

 

ISO 9001 Sertifikat - Sertifikat ISO9001:2008 koji se odnosi na sistem menadžmenta kvaliteta.

 

Anketni list - Anketni list za istraživanje zadovoljenja klijenata.