Product was successfully added to your shopping cart.

Sektor laboratorija je najstariji sektor preduzeća.

U sklopu ovog sektora nudimo laboratorijsku opremu, servisne usluge, sertifikacije instrumenata, etaloniranje opreme, usluge inicijalnih kvalifikacija IQ/OQ/PQ, konsultacije...

Nudimo veliki asortiman laboratorijskih analitičkih vaga, preciznih vaga, tehničkih vaga, industrijskih vaga i platformi za merenje velikih masa. U ponudi imamo i laboratorijske vlagomere i vlagomere za žitarice.

Kod nas možete pronaći veliki broj pH metara, konduktometara, Redox-, ION-, Ox- metara kao i prateće pH elektrode, konduktometrijske elektrode odnosno ćelije, ION selektivne elektrode i hemikalije i standarde za njihovu kalibraciju.

Analitička oprema je najvažniji i najveći segment laboratorijske opreme koju prodajemo. U ponudi su: spektrofotometri, "Melting point" instrumenti za merenje tačke topljenja, polarimetri, titratori, refraktometri i denzitometri, Kjeldahl analizator, Soxlet ekstraktor...

Za kliničku medicinu nudimo opremu iz podgrupa: biohemijski analizatori, elisa procesori, elisa čitač ploča, hematološki analizator, analizator elektrolita, analizator urina...

Za biološke laboratorije i genetiku u ponudi imamo proizvode kompanija Biometra, Daihan i drugih, a od instrumenata nudimo: "Real Time" termosajklere, PCR termosajklere, elektroforeze, blotting aparate, sisteme za dokumentovanje gelova, transiluminatore, automatske pipete i nastavke...

U ponudi imamo prenosne analizatore gasova i stacionarne kontinualne analizatore gasova - CEMS, kompanije Horiba koji ispunjavaju standard DIN EN 15267 - 3, standard DIN EN 14181, standard DIN EN 15058, standard DIN EN 14789 i standard DIN EN 14792.

Možemo ponuditi veliki broj opšte laboratorijske opreme po podgrupama: centrifuge, centrifuge sa hlađenjem i grejanjem, mikroskopi, sušnice, pećnice, frižidere i druge rashladne vitrine, autoklav, kupatila, inkubatore, evaporatore, homogenizatore, razne magnetne mešalice, miksere, rockere, mlinove, vakuumske pumpe, grejna tela, sistemi i aprata za prečišćavanje vode, biološke kabinete, laminarne komore, digestore, gas generatore...

Posebno možemo izdvojiti skenirajuće elektronske mikroskope SEM, kompanije Phenom World iz Holandije.

Takođe, nudimo veliki broj instrumenata, mernih sistema i softvera za upravljanje procesima proizvodnje u raznim segmentima industrije: farmacija, petrohemija, proces bušenja nafte, industrija hrane i pića, prehrambena industrija...

Laboratorija