Product was successfully added to your shopping cart.

IQ/OQ/PQ (Inicijalna kvalifikacija / Operativna kvalifikacija / Kvalifikacija performansi) je protokol koji je propisao proizvođač u skladu sa svim traženim normama i propisima a u cilju najbolje mogućeg prijema instrumenata od strane budućeg korisnika. Tokom obavljanja usluge nastaje set dokumenata i sertifikata koji ostaju u arhivi kod korisnika a služe za vođenje evidencije o instrumentu tokom perioda korišćenja istog.

IQ/OQ/PQ

IQ/OQ/QP kvalifikacije