Product was successfully added to your shopping cart.

Merenje mase

Mikro vage, polu-mikro vage, analitičke vaga, precizne vage

Merenje vlage

Analitička vaga, sušnica, vlagomer, Karl Fischer titratori

Automatske titracije

Potenciometrijski titratori, Karl Fischer titratori

Merenje gustine i indeksa prelamanja

Denzitometri i refraktometri

Termalne analize

Tačka topljenja

Spektrometrija

UV spektrofotometri, VIS spektrofotometri, UV/VIS spektrofotometri, FTIR spektrofotometri

Merenje optičke aktivnosti

Polarimetri

Merenje pH i provodljivosti

pH metri, konduktometri, redoks metri, ION metri, Ox metri, TDS metri, senzori

Biohemija i molekularna biologija:

Real-Time PCR termosajkleri, PCR termosajkleri, elektroforeze, napajanja, blot, transiluminatori, gel dokumentacija, laminarne komore, sušnice

Priprema uzoraka i generalna oprema:

centrifuge, homogenizatori, magnetne mešalice, pećnice za žarenje, mikseri, roleri i šejkeri, vodena kupatila, ultrazvučna kupatila, grejači, ringle, hladnjaci, mikrotalasni uređaji za rastvaranje, mikroskopi

Čuvanje uzoraka:

inkubatori, komore, frižideri i zamrzivači

Opšta oprema za razne aplikacije:

digestori, autoklav, vakuumske pumpe

Laboratorijske aplikacije