Product was successfully added to your shopping cart.

Jedan od naših ciljeva pored prodaje instrumenata je i što bolja saradnja sa svim našim klijentima. Zbog toga je u okviru firme stvoren servis koji pored popravki instrumenata vrši i obuku korisnika, pomoć u izradi metoda i samog rada na aparatima, kvalifikacije i kalibraciju instrumenata.
Naš servis obavlja usluge dijagnostike kvarova laboratorijskih instrumenata i aparata na osnovu kojih daje ponudu za popravku. Na osnovu ponude vrši se popravka instrumenata. Sve uslove servisa možete pročitati ovde.
Zaposleni u servisu su završili adekvatne obuke kod proizvođača opreme i za to imaju odgovarajuće sertifikate.

Servis