Product was successfully added to your shopping cart.

Rad servisa i usluga se temelji na ideji da smo našim klijentima potrebni ne samo za dijagnostiku i popravku laboratorijskih aparata i instrumenata već i za druge potrebe poput: konsultacija u vidu potrebne opreme, inicijalne kvalifikacije i etaloniranja instrumenata i opreme, držanje raznih obuka...

Servis i dijagnostika

Servis je samostalni sektor društva. Servis je svima dostupan 24 sata dnevno. Uspešno vršimo popravke instrumenata u garantnom i vangarantnom roku. Pre svakog servisa radimo dijagnostiku i o tome obaveštavamo klijente koji dalje daju saglasnost i instrukcije za dalji rad. Svi zaposleni u servisu pohađaju redovne obuke kod naših ino-partnera i proizvođača opreme i poseduju odgovarajuće sertifikate.

Kosultacije

Ponekad je potrebno čuti i tuđe mišljenje. Konsultacije koje koje obavljamo sa klijentima imaju za cilj da pomognu u odabiru opreme, savetovanju u kreiranju aplikacija i metoda. Svi se sa nama mogu konsultovati i iskoristiti naše dvadesetogodišnje iskustvo u laboratorijama, aplikacijama, mernim i drugim instrumentima, mogu saslušati naše savete i preporuke.

Etaloniranje i IQ/OQ/PQ

Kroz departman servisa, posluje i laboratorija za etaloniranje, sertifikaciju i validaciju opreme. Zahvaljujući tome što posedujemo veliki broj sopstvenih instrumenata uspešno nudimo i razne usluge koje su potrebne klijentima. Za one akreditacije ATS-a koje ne posedujemo, upošljavamo kao "outsource" kolege iz drugih laboratorija kao podizvođače.

IQ/OQ/PQ je jako važna procedura prijema instrumenata od strane mnogih klijenata i tu smo posvetili posebnu pažnju. Zaposleni koji obavljaju ove usluge su predhodno bili na obukama kod proizvođača i za to poseduju validne sertifikate koji su i sastavni delovi IQ/OQ/PQ dokumentacije.

Servis i usluge